Cały dzień zajęło nam dokładne ustalenie pozycji i wklejenie burt.