Kolejny raz przy Kozmo pomaga mi kolega. Dzisiaj sprawdziliśmy czy drzwi dobrze leżą w ostatnio wygipsowanych wnękach i progach. Następnie wycięliśmy na nowo widoczne po otwarciu drzwi ścianki zasłaniające ramę, które dalej będę nazywał burtami.