Wszystkie śruby sprawdzone i dokręcone, płyny zalane. Zakończył się pierwszy etap prac nad KOZMO.