Kolejny dzień minął na tworzeniu nowej ścianki grodziowej.