Kolejny dzień minął na dokładnych pomiarach symetrii, szlifowaniu i gipsowaniu wewnętrznej strony lewych i prawych drzwi.