Ten sam artykuł autorstwa Błażeja Grygiela pojawił się na stronie portalu v10.pl.
Tekst: Błażej Grygiel, zdjęcia: Przemysław Jaczewski, Grzegorz Kociumbas, Tomasz Ferdek