Nadal poszukujemy środków na ukończenie projektu.
W związku z tym postanowiliśmy spróbować crowdfundingu.
http://www.polakpotrafi.pl/projekt/kozmo.